Bài 7 trang 146 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 146 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho ABCD là một hình vuông cạnh 12cm, AE = x(cm) (h.86)...

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(ABCD\) là một hình vuông cạnh \( 12cm\), \(AE = x(cm)\) (h.\(86\)). Tính \(x\) sao cho diện tích tam giác \(ABE\) bằng \(\dfrac{1}{3}\) diện tích hình vuông \(ABCD\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

+) Công thức tính diện tích tam giác vuông: Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích của hai cạnh góc vuông.

+) Công thức tính diện tích hình vuông: Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó. 

Lời giải chi tiết

Diện tích tam giác \(ABE\) là \(S'= \dfrac{1}{2}.12.x = 6x\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích hình vuông \(ABCD\) bằng \(S = 12.12 = 144\left( {c{m^2}} \right)\)

Theo đề bài \(S' = \dfrac{S}{3}\) nên \(6x = \dfrac{{144}}{3} = 48\)

Suy ra \( x = 48:6 = 8\left( {cm} \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close