Giải bài 7.38 trang 33 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Người ta chứng minh được rằng hai đường thẳng \(y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\,\) và

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Người ta chứng minh được rằng hai đường thẳng \(y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\,\) và \(y = a'x + b'\left( {a' \ne 0} \right)\,\) vuông góc với nhau khi tích hai hệ số góc của chúng bằng \( - 1,\) tức là \(a.a' =  - 1.\) Tìm giá trị của m để đường thẳng \(y = \left( {2m - 4} \right)x + 3\left( {m \ne 2} \right)\) vuông góc với đường thẳng \(y =  - \frac{1}{2}x + 1\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng khái niệm hệ số góc của đường thẳng để tìm m: Ta gọi a là hệ số góc của đường thẳng \(y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

Để đường thẳng \(y = \left( {2m - 4} \right)x + 3\left( {m \ne 2} \right)\) vuông góc với đường thẳng \(y =  - \frac{1}{2}x + 1\) thì \(\left( {2m - 4} \right).\frac{{ - 1}}{2} =  - 1\)

\(2m - 4 = 2\)

\(2m = 6\)

\(m = 3\) (thỏa mãn)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close