Giải bài 7.22 trang 27 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hệ thức \({y^2} + {x^2} = 1\) có xác định một hàm số \(y = f\left( x \right)\) không? Vì sao?

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Hệ thức \({y^2} + {x^2} = 1\) có xác định một hàm số \(y = f\left( x \right)\) không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về khái niệm hàm số để xác đại lượng y có phải là một hàm số của x không: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.

Lời giải chi tiết

Với \(x = 0\) ta có: \[{y^2} = 1\], suy ra \(y =  \pm 1\)

Tức là với \(x = 0\) ta tìm được 2 giá trị tương ứng của y.

Do đó, hệ thức \({y^2} + {x^2} = 1\) không xác định được một hàm số \(y = f\left( x \right)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close