Giải bài 7.21 trang 27 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hàm số \(y = f\left( x \right)\) được cho trong bảng sau:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Hàm số \(y = f\left( x \right)\) được cho trong bảng sau:

 

Vẽ đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng khái niệm đồ thị của hàm số để vẽ đồ thị hàm số: Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ.

Lời giải chi tiết

Đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) đi qua các điểm (-2; 6); (-1; 3); (0;0); (1; -3); (2; -6)

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close