Giải bài 7.19 trang 26 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = 2{x^2} - 1\) a) Tính \(f\left( 0 \right);f\left( { - 1} \right)\)

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = 2{x^2} - 1\)

a) Tính \(f\left( 0 \right);f\left( { - 1} \right)\)

b) Hoàn thành bảng sau:

 

c) Tìm tất cả các giá trị x sao cho \(y = 17.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng giá trị của hàm số để tính: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\), nếu ứng với \(x = a\) ta có\(y = f\left( a \right)\) thì f(a) được gọi là giá trị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) tại \(x = a\).

Lời giải chi tiết

a) \(f\left( 0 \right) = {2.0^2} - 1 =  - 1;f\left( { - 1} \right) = 2.{\left( { - 1} \right)^2} - 1 = 1\)

b)

 

c) Với \(y = 17\) ta có: \(17 = 2{x^2} - 1\)

\(2{x^2} = 18\)

\({x^2} = 9\)

\(x =  \pm 3\)

Vậy với \(x =  \pm 3\) thì \(y = 17\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close