Giải bài 7.20 trang 26 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Xác định tọa độ của các điểm A, B, C, D trong hình bên

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

a) Xác định tọa độ của các điểm A, B, C, D trong hình bên

b) Xác định các điểm \(E\left( {0; - 1} \right)\) và \(F\left( { - 2;3} \right)\) trong hình bên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức nhận biết tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ để xác định tọa độ của một điểm: Lấy một điểm M bất kì trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Từ M kẻ các đường thẳng vuông góc với các trục tọa độ. Giả sử các đường thẳng vuông góc này cắt trục hoành tại điểm \({x_0}\) và cắt trục tung tại điểm \({y_0}.\) Khi đó, cặp số \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) gọi là tọa độ của điểm M và kí hiệu \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\), \({x_0}\) được gọi là hoành độ và \({y_0}\) được gọi là tung độ của điểm M.

Lời giải chi tiết

a) \(A\left( { - 3;4} \right),\;B\left( { - 2; - 2} \right);C\left( {1; - 3} \right);D\left( {3;0} \right)\)

b)

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close