Bài 7 trang 110 SBT sử 8

Giải bài tập 7 trang 110 sách bài tập Lịch sử 8. Nhận xét về phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX

Quảng cáo

Đề bài

Nhận xét về phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX theo bảng sau.

Nội dung nhận xét

Phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX

Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX

Chủ trương đường lối

 

 

Biện pháp đấu tranh

 

 

Thành phần tham gia

 

 

Hình thức hoạt động

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại chương I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX, bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Lời giải chi tiết

Một số điểm giống và khác nhau giữa các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX:

- Giống nhau: Phong trào yêu nước trong cả hai giai đoạn đều thể hiện tinh thần yêu nước, chống Pháp để giành độc lập tự do cho dân tộc.

- Khác nhau:

Nội dung nhận xét

Phong trào yêu nước

cuối thế kỉ XIX

Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX

Chủ trương đường lối

Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, xây dựng lại chế độ phong kiến

Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, kết hợp cải cách xã hội, xây dựng chế độ quân chủ lập hiến và cộng hòa (tư sản).

Biện pháp đấu tranh

Khởi nghĩa vũ trang

Khởi nghĩa vũ trang, tuyên truyền giáo dục, vận động cải cách xã hội, kết hợp các lực lượng bên trong và bên ngoài.

Thành phần tham gia

Sĩ phu yêu nước, nông dân

Sĩ phu yêu nước tiến bộ, nông dân, công nhân, binh lính.

Hình thức hoạt động

Xây dựng căn cứ, khởi nghĩa

Du học, mở trường học, cổ động phát triển kinh tế, khởi nghĩa.

Loigiaihay.com

 • Bài 8 trang 111 SBT sử 8

  Giải bài tập 8 trang 111 sách bài tập Lịch sử 8. Kết cục thất bại của phong trào đấu tranh vũ trang của Việt Nam

 • Bài 9 trang 111 SBT sử 8

  Giải bài tập 9 trang 111 sách bài tập Lịch sử 8. Từ các tri thức lịch sử, hãy nêu nhận xét về đặc điểm của phong trào

 • Bài 6 trang 110 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 110 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối các nhân vật lịch sử với xu hướng cách mạng của họ cho đúng

 • Bài 5 trang 110 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 110 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền nội dung phù hợp vào cột bên phải để hoàn chỉnh bảng

 • Bài 4 trang 109 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 109 sách bài tập Lịch sử 8. Thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close