Bài 5 trang 110 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 110 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền nội dung phù hợp vào cột bên phải để hoàn chỉnh bảng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào cột bên phải để hoàn chỉnh bảng thống kê sau về các sự kiện tiêu biểu trong phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX.

Thời gian

Nội dung sự kiện

Tháng 5 - 1904

Tháng 11 - 1907

Tháng 3 - 1909

Tháng 2 - 1913

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Lời giải chi tiết

Thời gian

Nội dung sự kiện

Tháng 5 - 1904

Tháng 11 - 1907

 

Tháng 3 - 1909

Tháng 2 - 1913

- Thành lập Hội Duy Tân. 

- Đông Kinh nghĩa thục. Tháng 11 - 1907, trường bị đóng cửa, hầu hết giáo viên bị bắt, sách báo bị cấm hoặc tịch thu.

- Trận Hàm Lợn tháng 3 - 1909.

- Đề Thám bị sát hại, khởi nghĩa tan rã.

Loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 110 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 110 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối các nhân vật lịch sử với xu hướng cách mạng của họ cho đúng

 • Bài 7 trang 110 SBT sử 8

  Giải bài tập 7 trang 110 sách bài tập Lịch sử 8. Nhận xét về phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX

 • Bài 8 trang 111 SBT sử 8

  Giải bài tập 8 trang 111 sách bài tập Lịch sử 8. Kết cục thất bại của phong trào đấu tranh vũ trang của Việt Nam

 • Bài 9 trang 111 SBT sử 8

  Giải bài tập 9 trang 111 sách bài tập Lịch sử 8. Từ các tri thức lịch sử, hãy nêu nhận xét về đặc điểm của phong trào

 • Bài 4 trang 109 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 109 sách bài tập Lịch sử 8. Thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close