Bài 6 trang 75 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 75 sách bài tập Lịch sử 8. Liên Xô có vai trò như thế nào trong Chiến tranh thế giới thứ hai?

Quảng cáo

Đề bài

Liên Xô có vai trò như thế nào trong chiến tranh thế giới thứ hai?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng toàn thế giới và mục 3. Quân đồng minh phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ đầu năm 1943 đến tháng 8 - 1945)

Lời giải chi tiết

Vai trò của Liên Xô trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945):

- Là nước đi đầu, tập hợp các lực lượng yêu chuộng hòa bình đấu tranh chống phát xít.

- Đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức, giải phóng lãnh thổ Liên Xô.

- Giúp đỡ các nước Đông Âu giải phóng đất nước khỏi ách phát xít. Tiến công đến tận sào huyệt của chủ nghĩa phát xít Đức.

- Tiêu diệt phát xít Nhật, buộc Nhật phải đầu hàng không điều kiện.

- Tổ chức các hội nghị quốc tế: I-an-ta, Pốt-xđam bàn việc kết thúc chiến tranh.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Gửi bài