Bài 2 trang 73 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 73 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Những mâu thuẫn về quyền lợi, thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là nguyên nhân sâu xa dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai.

2. ☐ Với sự thoả hiệp của Anh, Pháp đã ngăn cản được sự tấn công thôn tính châu Âu của phát xít Đức.

3. ☐ Giai đoạn đầu, Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, từ khi Liên Xô tham chiến trở thành cuộc chiến tranh chính nghĩa của lực lượng Đồng minh, đứng đầu là Liên Xô, chống chủ nghĩa phát xít, giải phóng dân tộc.

4. ☐ Sau khi chiến thắng Hồng quân Liên Xô ở Xta-lin-grát (2-1943), phát xít Đức đã kí văn kiện đầu hàng đồng minh không điều kiện.

5. ☐ Việc Mĩ ném bom nguyên tử huỷ diệt hai thành phố ở Nhật Bản đã quyết định việc Nhật Bản phải đầu hàng đồng minh không điều kiện.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai, mục 2. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng toàn thế giới và mục 3. Quân đồng minh phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ đầu năm 1943 đến tháng 8 - 1945)

Lời giải chi tiết

Đúng: 1, 3 

Sai:  2, 4, 5

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài