Bài 55 trang 38 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 55 trang 38 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho \(2\) và chia cho \(5\) thì dư \(3.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho \(2\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(2.\)

Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(5.\) 

Lời giải chi tiết

Số cần tìm có dạng \(\overline {aa} \) trong đó \(a \in\mathbb N;\; 1\le a\le 9 .\)

Số đó chia cho \(5\) thì dư \(3\) nên chữ số tận cùng là \(3\) hoặc \(8\). 

Do đó \(\overline {aa} \in \{33;88\}\) 

Trong hai số trên, chỉ có số \(88\) chia hết cho \(2\).

Vậy số phải tìm là \(88.\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài