Bài 54 trang 38 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 54 trang 38 VBT toán 6 tập 1. Dùng ba chữ số 4, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên ...

Quảng cáo

Đề bài

Dùng ba chữ số \(4, 0, 5\), hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện:

a) Số đó chia hết cho \(2\);

b) Số đó chia hết cho \(5\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho \(2\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(2.\)

Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(5.\) 

Lời giải chi tiết

Dùng ba chữ số \(4;0;5\) ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau, ta được bốn số là \(405;450;504;540\)

a) Trong bốn số đó, các số chia hết cho \(2\) là \(540;504;450.\)

b) Trong bốn số đó, các số chia hết cho \(5\) là \(540;405;450.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài