Quảng cáo
 • pic

  Phần câu hỏi bài 17 trang 81, 82 Vở bài tập toán 6 tập 2

  Giải phần câu hỏi bài 17 trang 81, 82 VBT toán 6 tập 2. Một lớp có 45 học sinh trong đó có 11 bạn đạt loại giỏi, 15 bạn loại khá, 17 bạn loại trung bình và 2 bạn loại yếu...

 • pic

  Bài 95 trang 82 Vở bài tập toán 6 tập 2

  Giải bài 95 trang 82 VBT toán 6 tập 2. Điểm kiểm tra toán của lớp 6C đều trên trung bình và được biểu diễn như hình 16 (SGK). a) Có bao nhiêu phần trăm bài đạt điểm 10 ? b) Loại điểm nào nhiều nhất ?...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 96 trang 82 Vở bài tập toán 6 tập 2

  Giải bài 96 trang 82, 83 VBT toán 6 tập 2. Muốn đổ bê tông, người ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cát và 6 tạ sỏi. a) Tính tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông. b) Dựng biểu đồ ô vuông biểu diễn ...

 • pic

  Bài 97 trang 83 Vở bài tập toán 6 tập 2

  Giải bài 97 trang 83, 84 VBT toán 6 tập 2. Năm học 1998 - 1999, cả nước ta có 13076 trường tiểu học, 8583 trường THCS và 1641 trường THPT. Dựng biểu đồ cột biểu diễn tỉ số phần trăm các loại...

Gửi bài