Bài 52 trang 37 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 52 trang 37 VBT toán 6 tập 1. Điền chữ số vào dấu * để được số 54* thỏa mãn điều kiện ...

Quảng cáo

Đề bài

Điền chữ số vào dấu * để được số  \(\overline {54*} \) thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho \(2\);

b) Chia hết cho \(5.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho \(2\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(2\).

Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(5.\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho \(2\), cho \(5\) ta có:

a) Để \(\overline {54*} \) chia hết cho \(2\) thì \(*\) phải là một trong các chữ số: \(0; 2; 4; 6; 8.\) 

b) Để \(\overline {54*} \) chia hết cho \(5\) thì \(*\) phải là một trong các chữ số: \(0;5.\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài