Bài 5 trang 30 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 30 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung SGK, hãy hoàn thành bảng sau

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, hãy hoàn thành bảng sau.

Nội dung sự kiện

Thời gian

Cộng sản đoàn ra đời

 

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thành lập

 

Báo Thanh niên ra số đầu tiên

 

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” được xuất bản

 

Phong trào “vô sản hóa”

 

Tân Việt cách mạng đảng thành lập

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

Lời giải chi tiết

Nội dung sự kiện

Thời gian

Cộng sản đoàn ra đời

Tháng 2-1925

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thành lập

Tháng 6-1925

Báo Thanh niên ra số đầu tiên

Ngày 21-6-1925

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” được xuất bản

Năm 1927

Phong trào “vô sản hóa”

Năm 1928

Tân Việt cách mạng đảng thành lập

Ngày 14-7-1928

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close