Bài 1 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 28 tập bản đồ Sử 12. “Đường Kách mệnh” có tác dụng như thế nào đến việc đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 28 và dựa vào nội dung SGK, hãy cho biết cuốn sách “Đường Kách mệnh” có tác dụng như thế nào đến việc đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

Lời giải chi tiết

- Cuốn sách “Đường Kách mệnh” là tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện ở Quảng Châu.

- Trang bị lý luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ Hội nhằm tuyên truyền cho giai cấp công nhân.

- Chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng dân tộc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close