Bài 2 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 28 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 29 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 29 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy:

a) Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

b) Viết tóm tắt hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng và Nguyễn Thái Học?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

Lời giải chi tiết

a)

Nguyễn Thái Học (1904 – 1930)

b)

Tóm tắt hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng và Nguyễn Thái Học:

- Ngày 25-12-1927, Nguyễn Hái Học, Phó Đức Chính thành lập Việt Nam Quốc dân đảng.

- Lúc đầu Đảng chưa có chính cương rõ ràng, chỉ nêu chung chung là: trước làm dân tộc cách mạng sau làm thế giới cách mạng.

- Năm 1929 công bố bản Chương trình hành động.

- Tháng 12-1929, tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh.

- Đêm 9-2-1930, tổ chức khởi nghĩa Yên Bái nhưng thất bại nhanh chóng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close