• pic

    Bài 1 trang 34 tập bản đồ Lịch sử 12

    Giải bài 1 trang 34 tập bản đồ Sử 12. Hãy khoanh trong chữ in hoa trước ý đúng, trong những phương án dưới đây

  • pic

    Bài 2 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 12

    Giải bài 1 trang 35 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 34 kết hợp nội dung SGK, em hãy cho biết nội dung và ý nghĩa của cuộc đấu tranh trong bức ảnh dưới đây

?>