Giải bài 5 trang 30 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2

Phương trình \(x - 6 = 10 - x\) có nghiệm là A. \(x = - 8\).

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Phương trình \(x - 6 = 10 - x\) có nghiệm là

A. \(x =  - 8\).

B. \(x = 4\).

C. \(x = 8\).

D. \(x =  - 4\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức giải phương trình bậc nhất để tìm nghiệm: Để giải một phương trình, ta thường sử dụng các quy tắc biến đổi sau:

+ Chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó (Quy tắc chuyển vế);

+ Nhân cả hai vế với cùng một số khác 0 (Quy tắc nhân với một số);

+ Chia cả hai vế cho cùng một số khác 0 (Quy tắc chia cho một số).

Áp dụng các quy tắc trên, phương trình \(ax + b = 0\) (với \(a \ne 0\)) được giải như sau:

\(ax + b = 0\)

\(ax =  - b\)

\(x = \frac{{ - b}}{a}\)

Lời giải chi tiết

\(x - 6 = 10 - x\)

\(x + x = 10 + 6\)

\(2x = 16\)

\(x = 8\)

Chọn C

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close