Giải bài 10 trang 31 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2

Một nhóm gồm 10 người tổ chức đi du lịch (chi phí chuyến đi chia đều cho mỗi người). Sau khi đã kí hợp đồng xong, có hai người bận việc đột xuất không đi được. Vì vậy, mỗi người còn lại phải trả thêm 500 000 đồng so với dự kiến ban đầu. Hỏi tổng chi phí chuyến đi là bao nhiêu tiền?

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Một nhóm gồm 10 người tổ chức đi du lịch (chi phí chuyến đi chia đều cho mỗi người). Sau khi đã kí hợp đồng xong, có hai người bận việc đột xuất không đi được. Vì vậy, mỗi người còn lại phải trả thêm 500 000 đồng so với dự kiến ban đầu. Hỏi tổng chi phí chuyến đi là bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về các bước giải một bài toán bằng cách lập phương trình để giải bài:

Bước 1: Lập phương trình:

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số;

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

- Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi tổng chi phí cho chuyến đi là x (đồng). Điều kiện: \(x > 0\)

Số tiền mỗi người phải trả lúc đầu là: \(\frac{x}{{10}}\) (đồng)

 Số tiền mỗi người phải trả lúc sau là: \(\frac{x}{8}\) (đồng)

Vì mỗi người còn lại phải trả thêm 500 000 đồng so với dự kiến ban đầu nên ta có phương trình: \(\frac{x}{8} - \frac{x}{{10}} = 500\;000\)

\(\frac{x}{{40}} = 500\;000\)

\(x = 20\;000\;000\) (thỏa mãn)

Vậy tổng chi phí cho chuyến đi là 20 000 000 đồng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close