Giải bài 6 trang 30 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2

Cho biết \(3x - 12 = 0\). Giá trị của biểu thức \({x^2} - 3x - 4\) là A. -4.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết \(3x - 12 = 0\). Giá trị của biểu thức \({x^2} - 3x - 4\) là

A. -4.

B. 3.

C. 0.

D. 1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức giải phương trình bậc nhất để tìm câu đúng: Để giải một phương trình, ta thường sử dụng các quy tắc biến đổi sau:

+ Chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó (Quy tắc chuyển vế);

+ Nhân cả hai vế với cùng một số khác 0 (Quy tắc nhân với một số);

+ Chia cả hai vế cho cùng một số khác 0 (Quy tắc chia cho một số).

Áp dụng các quy tắc trên, phương trình \(ax + b = 0\) (với \(a \ne 0\)) được giải như sau:

\(ax + b = 0\)

\(ax =  - b\)

\(x = \frac{{ - b}}{a}\)

Lời giải chi tiết

\(3x - 12 = 0\)

\(x = \frac{{12}}{3} = 4\)

Với \(x = 4\) thay vào biểu thức \({x^2} - 3x - 4\) ta có: \({4^2} - 3.4 - 4 = 0\)

Chọn C

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close