Giải bài 8 trang 31 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2

Giải các phương trình sau: a) \(12 - \left( {x - 5} \right) = 2\left( {3 - x} \right)\);

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Giải các phương trình sau:

a) \(12 - \left( {x - 5} \right) = 2\left( {3 - x} \right)\);

b) \(12 - 6\left( {1,5 - 2u} \right) = 3\left( { - 15 + 2u} \right)\);

c) \({\left( {x + 3} \right)^2} - x\left( {x - 4} \right) = 14\);

d) \(\left( {x + 4} \right)\left( {x - 4} \right) - {\left( {x - 2} \right)^2} = 16\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức giải phương trình bậc nhất để tìm nghiệm: Để giải một phương trình, ta thường sử dụng các quy tắc biến đổi sau:

+ Chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó (Quy tắc chuyển vế);

+ Nhân cả hai vế với cùng một số khác 0 (Quy tắc nhân với một số);

+ Chia cả hai vế cho cùng một số khác 0 (Quy tắc chia cho một số).

Áp dụng các quy tắc trên, phương trình \(ax + b = 0\) (với \(a \ne 0\)) được giải như sau:

\(ax + b = 0\)

\(ax =  - b\)

\(x = \frac{{ - b}}{a}\)

Lời giải chi tiết

a) \(12 - \left( {x - 5} \right) = 2\left( {3 - x} \right)\)

\(12 - x + 5 = 6 - 2x\)

\( - x + 2x = 6 - 5 - 12\)

\(x =  - 11\)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là \(x =  - 11\)

b) \(12 - 6\left( {1,5 - 2u} \right) = 3\left( { - 15 + 2u} \right)\)

\(12 - 9 + 12u =  - 45 + 6u\)

\(12u - 6u =  - 45 + 9 - 12\)

\(6u =  - 48\)

\(u = \frac{{ - 48}}{6} =  - 8\)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là \(u =  - 8\)

c) \({\left( {x + 3} \right)^2} - x\left( {x - 4} \right) = 14\)

\({x^2} + 6x + 9 - {x^2} + 4x = 14\)

\(10x = 14 - 9\)

\(10x = 5\)

\(x = \frac{1}{2}\)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là \(x = \frac{1}{2}\)

d) \(\left( {x + 4} \right)\left( {x - 4} \right) - {\left( {x - 2} \right)^2} = 16\)

\({x^2} - 16 - {x^2} + 4x - 4 = 16\)

\(4x = 16 + 16 + 4\)

\(4x = 36\)

\(x = 9\)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là \(x = 9\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close