Bài 5 trang 20 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 20. Thị quốc là gì? Hãy cho biết nguyên nhân hình thành và hoạt động của thị quốc

Quảng cáo

Đề bài

Thị quốc là gì? Hãy cho biết nguyên nhân hình thành và hoạt động của thị quốc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Thị quốc Địa Trung Hải

Lời giải chi tiết

- Thị quốc: Quốc gia lấy thành thị làm trung tâm và vùng phụ cận để hình thành một nhà nước nhỏ.

- Nguyên nhân hình thành: do tình trạng đất đai phân tán nhỏ  và cư dân sống bằng nghề thủ công và thương nghiệp nên đã hình thành các thị quốc.

- Hoạt động: nghề buôn phát triển nên cư dân tập trung ở thành thị có phố xá, lâu đài đền thờ, sân vận động, nhà hát và bến cảng.

Loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 20 SBT sử 10

  Giải bài tập 6 trang 20 sách bài tập Lịch sử 10. Đến thời cổ đại Hi Lạp - Rôma, các hiểu biết khoa học mới thực sự trở thành khoa học

 • Bài 4 trang 19 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 19 sách bài tập Lịch sử 10. Vị trí, vai trò của từng tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Tây.

 • Bài 3 trang 19 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 19 sách bài tập Lịch sử 10. Thể chế chính trị ở Hi Lạp và Rôma cổ đại có đặc điểm gì

 • Bài 2 trang 19 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 19 sách bài tập Lịch sử 10. Điều kiện tự nhiên và nền sản xuất ban đầu ở các quốc gia cổ đại phương Tây

 • Bài 1 trang 17 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 17 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close