Bài 4 trang 19 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 19 sách bài tập Lịch sử 10. Vị trí, vai trò của từng tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Tây.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu và phân tích vị trí, vai trò của từng tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Tây. Tại sao nói chế độ xã hội cổ đại ở phương Tây là chế độ chiếm hữu nô lệ ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Thị quốc Địa Trung Hải

Lời giải chi tiết

Xã hội cổ đại phương Tây gồm:

- Chủ nô: giàu có và có thế lực về chính trị (giai cấp thống trị).

- Nô lệ: là lực lượng sản xuất chính, không có quyền gì cả, là tài sản riêng của mỗi chủ nô, bị chủ nô bóc lột và đối xử tàn bạo.

- Kiều dân (dân nơi khác đến ngụ cư): được tự do sinh sống, buôn bán, làm ăn, nhưng không có quyền công dân.

⟹ Xã hội chiếm hữu nô lệ

* Đây được coi là xã hội chiếm hữu nô lệ vì: đây là nền dân chủ chủ nô, dựa trên sự bóc lột thậm tệ của chủ nô với nô lệ. Nô lệ và kiều dân không có quyền công dân. Nô lệ chỉ được coi là những mặt hàng lời lãi và được mua bán trao đổi như những công cụ biết nói, trong đó những chủ nô giàu có có thể có đến hàng trăm nô lệ để làm việc cho mình.

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 20 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 20. Thị quốc là gì? Hãy cho biết nguyên nhân hình thành và hoạt động của thị quốc

 • Bài 6 trang 20 SBT sử 10

  Giải bài tập 6 trang 20 sách bài tập Lịch sử 10. Đến thời cổ đại Hi Lạp - Rôma, các hiểu biết khoa học mới thực sự trở thành khoa học

 • Bài 3 trang 19 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 19 sách bài tập Lịch sử 10. Thể chế chính trị ở Hi Lạp và Rôma cổ đại có đặc điểm gì

 • Bài 2 trang 19 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 19 sách bài tập Lịch sử 10. Điều kiện tự nhiên và nền sản xuất ban đầu ở các quốc gia cổ đại phương Tây

 • Bài 1 trang 17 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 17 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close