Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 28 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 28 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 29 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 29 sách bài tập Lịch sử 10. Thời kì Gúpta và Hácsa là thời kì định hình và phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 30 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 30 sách bài tập Lịch sử 10. Thế nào là văn hoá truyền thống Ấn Độ?

 • pic

  Bài 4 trang 30 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 30 sách bài tập Lịch sử 10. Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam như thế nào?

Gửi bài