Bài 3 trang 30 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 30 sách bài tập Lịch sử 10. Thế nào là văn hoá truyền thống Ấn Độ?

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là văn hoá truyền thống Ấn Độ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Thời kì Vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ

Lời giải chi tiết

Ấn Độ có một nền văn hoá lâu đời và phát triển cao, chủ yếu gồm:

- Tôn giáo (Phật giáo và Hindu giáo) cùng với những tập tục và các lễ nghi tôn giáo;

- Cùng với tôn giáo là nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ như kiểu đền tháp hình núi, lăng mộ hình bát úp, bán cầu;

- Nghệ thuật tạc tượng Phật giáo, Hinđu giáo qua các thời kỳ, các phong cách kiểu dáng;

- Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn, dùng để viết văn, ghi tài liệu, khắc bia và chữ Pa-li dùng để viết kinh Phật.

Từ chữ viết mà văn học Hindu và văn học truyền thống được ghi lại, được sáng tạo, như hai bộ sử thi Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na, các tác phẩm của Ka-li-đa-sa như Sơ-kun-tơ-la…

Người Ấn Độ đã mang văn hoá, đặc biệt là văn học truyền thống của mình, truyền bá ra bên ngoài. Các nước Đông Nam Á không chỉ chịu ảnh hưởng rất rõ rệt, mà còn cố học hỏi văn hoá truyền thống Ấn Độ, đặc biệt là học và sử dụng chữ cổ Ấn Độ, rồi từ đó sáng tạo ra chữ viết của mình.

Loigiaihay.com

  • Bài 4 trang 30 SBT sử 10

    Giải bài tập 4 trang 30 sách bài tập Lịch sử 10. Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam như thế nào?

  • Bài 2 trang 29 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 29 sách bài tập Lịch sử 10. Thời kì Gúpta và Hácsa là thời kì định hình và phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ

  • Bài 1 trang 28 SBT sử 10

    Giải bài tập 1 trang 28 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
list
close
Gửi bài