Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 9 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 9 sách bai tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 10 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 10 sách bài tập Lịch sử 10. Do đâu mà có tư hữu? Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 11 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 11 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy lập bảng hệ thống kiến thức theo mẫu dưới đây

 • pic

  Bài 4 trang 12 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 12 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy giải thích thế nào là tính cộng đồng nguyên thuỷ.

 • pic

  Bài 5 trang 12 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 12 sách bài tập Lịch sử 10. Sự xuất hiện công cụ bằng kim khí đã đưa đến những hệ quả

 • pic

  Bài 6 trang 12 SBT sử 10

  Giải bài tập 6 trang 12 sách bài tập Lịch sử 10. Nguyên nhân và quá trình tan rã của xã hội nguyên thuỷ.

Gửi bài