Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 143 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 143 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 144 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 144 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền nội dung các phát minh tương ứng với các nhà khoa học

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 144 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 144 sách bài tập Lịch sử 10. Các nhà khoa học sau đây thuộc nước nào?

Gửi bài