Bài 3 trang 144 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 144 sách bài tập Lịch sử 10. Các nhà khoa học sau đây thuộc nước nào?

Quảng cáo

Đề bài

Các nhà khoa học sau đây thuộc nước nào? Hãy đánh dấu x vào các cột bên phải sao cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 144 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 144 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền nội dung các phát minh tương ứng với các nhà khoa học

  • Bài 1 trang 143 SBT sử 10

    Giải bài tập 1 trang 143 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
close