Bài 5 trang 146 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 146 vở bài tập toán 8 tập 1. Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu: a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?...

Quảng cáo

Đề bài

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:

a) Chiều dài tăng \(2\) lần, chiều rộng không đổi?

b) Chiều dài và chiều rộng tăng \(3\) lần?

c) Chiều dài tăng \(4\) lần, chiều rộng giảm \(4\) lần? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

Công thức tính diện tích hình chữ nhật là \(S = a.b\) với \(a,b\) là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết

Lúc đầu, hình chữ nhật có chiều dài \(a\), chiều rộng \(b\) thì diện tích \(S=ab\)

Sau khi thay đổi, hình chữ nhật có chiều dài \(a'\), chiều rộng \(b'\) thì diện tích \(S'=a'b'\).

a) Nếu \(a' = 2a\) và \( b' = b\) thì \(S' = 2a.b = 2ab\).

Vậy diện tích hình chữ nhật tăng \(2\) lần.

b) Nếu \(a' = 3a,\) và \( b'= 3b\) thì \(S' =3a.3b =9ab\).

Vậy diện tích hình chữ nhật tăng \(9\) lần.

c) Nếu \(a' = 4a\) và \(b'= \dfrac{b}{4}\) thì \(S' = 4a.\dfrac{b}{4}= ab\).

Vậy diện tích hình chữ nhật không đổi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close