Bài 5 trang 11 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 11, 12 VBT toán 7 tập 2. Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng được ghi lại ở bảng 9. Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?...

Quảng cáo

Đề bài

Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng được ghi lại ở bảng 9:

 

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét (số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào chủ yếu).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhận biết dấu hiệu điều tra dựa vào đề bài.

- Quan sát bảng số liệu xem có những giá trị nào của dấu hiệu, giá trị nào lớn nhất, giá trị nào nhỏ nhất.

- Đếm xem mỗi giá trị xuất hiện bao nhiêu lần để tìm tần số, từ đó lập được bảng tần số và rút ra được các nhận xét.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu ở đây là tuổi nghề của một số công nhân trong một phân xưởng.

    Số các giá trị của dấu hiệu được ghi trong bảng là \(25\).

b) Lập bảng tần số

Bảng tần số 

Nhận xét:

Số các giá trị khác nhau: \(10\). Giá trị lớn nhất là: \(10\).

Giá trị nhỏ nhất là : \(1\). Giá trị có tần số lớn nhất là: \(4\).

Phần lớn các giá trị thuộc vào khoảng từ \(4\) năm và \(7\) năm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài