Bài 46 trang 127 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 46 trang 127 VBT toán 8 tập 1. Ghép mỗi ý (1), (2), (3), (4) với một trong các ý (5), (6), (7), (8)...

Quảng cáo

Đề bài

Ghép mỗi ý (1), (2), (3), (4) với một trong các ý (5), (6), (7), (8) để được một khẳng định đúng:

(1) Tập hợp các điểm cách điểm \(A\) cố định một khoảng \(3cm\)

(2) Tập hợp các điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng \(AB\) cố định

(3) Tập hợp các điểm nằm trong góc \(xOy\) và cách đều hai cạnh của góc đó

(4) Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng \(a\) cố định một khoảng \(3cm\)

(5) là đường trung trực của đoạn thẳng \(AB\).

(6) là hai đường thẳng song song với \(a\) và cách \(a\) một khoảng \(3cm\)

(7) là đường tròn tâm \(A\) bán kính \(3cm\).

(8) là tia phân giác của góc \(xOy\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

+) Tính chất của các điểm cách đều một đoạn thẳng cho trước.

+) Tính chất của các điểm cách đều một điểm cho trước.

+) Tính chất một điểm thuộc tia phân giác của một góc thì cách đều \(2\) cạnh của góc đó.

Lời giải chi tiết

Ghép (1) với (7), ghép (2) với (5), ghép (3) với (8), ghép (4) với (6).

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close