Giải Bài 4.27 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta làm hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

Quảng cáo

Đề bài

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m. Chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\)chiều dài. Người ta làm hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính được chiều rộng mảnh vườn

Chiều dài mảnh vườn trừ đi 1m lối đi thì được 2 lần chiều dài hình chữ nhật nhỏ màu xanh

Chiều rộng mảnh vườn trừ đi 1m lối đi thì được 2 lần chiều rộng hình chữ nhật nhỏ màu xanh

Diện tích đất trồng cây = 4 . diện tích mảnh đất nhỏ màu xanh

Lời giải chi tiết

Chiều rộng mảnh vườn là:

\(\frac{3}{5}. 25=15 (m)\)

Diện tích đất trồng cây là tổng diện tích 4 mảnh đất hình chữ nhật nhỏ bằng nhau.

Chiều dài của mỗi mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:     

\((25 - 1) : 2 = 12 \)(m)

Chiều rộng của mỗi mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:     

\((15 - 1) : 2 = 7 \)(m)

Diện tích của một mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:

\(12. 7 = 84\) (\(m^2\))

Diện tích đất để trồng cây là:    

 \(4. 84 = 336\) (\(m^2\))

Vậy diện tích đất để trồng cây là \(336 (m^2\))

Quảng cáo
close