Giải Bài 4.23 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

a) Vẽ hình vuông có cạnh 5 cm. b) Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm. c) Vẽ tam giác đều có cạnh 3 cm.

Quảng cáo

Đề bài

a) Vẽ hình vuông có cạnh 5 cm.

b) Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm.

c) Vẽ tam giác đều có cạnh 3 cm.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh a=5 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = a=5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D trên đường thẳng đó sao cho AD = 5 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 5 cm.

Bước 4. Nối C với D ta được hình vuông ABCD

b) Vẽ hình chữ nhật ABCD có một cạnh a=4 cm, một cạnh b=2 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB=a = 4 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD =b = 2 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 2 cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

c) Vẽ tam giác đều ABC cạnh a= 3cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = a= 3 cm.

Bước 2. Dùng ê ke có góc \(60^0\)vẽ góc BAx bằng 60o.

Bước 3. Vẽ góc ABy bằng \(60^0\) Ta thấy Ax và By cắt nhau tại C, ta được tam giác đều ABC.

Quảng cáo
close