Giải Bài 4.25 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 96 cm2. Một cạnh có độ dài 12 cm. Tính chu vi của mảnh giấy đó.

Quảng cáo

Đề bài

Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 96 \(cm^2\). Một cạnh có độ dài 12 cm. Tính chu vi của mảnh giấy đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho diện tích và độ dài 1 cạnh hình chữ nhật, ta tìm được độ dài cạnh còn lại

Biết 2 cạnh, ta tìm được chu vi

Lời giải chi tiết

Độ dài cạnh còn lại của mảnh giấy hình chữ nhật là:     

96 : 12 = 8 (cm)

Chu vi của mảnh giấy là:     

2. (8 + 12) = 40 (cm)

Vậy chu vi của mảnh giấy đó là 40 cm.

Quảng cáo
close