Giải Bài 4.26 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20 m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2 m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng trọt. Tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn.

Quảng cáo

Đề bài

Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20 m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2 m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng trọt. Tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phần còn lại để trồng trọt là hình vuông

Lời giải chi tiết

Phần còn lại để trồng trọt là hình vuông có cạnh là:     

20 - 2 - 2 = 16 (m)

Diện tích trồng trọt của mảnh vườn là:     

\(16.16=256(m^2)\)

Vậy diện tích trồng trọt của mảnh vườn là\(256(m^2)\)

Quảng cáo
close