Giải Bài 4.24 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình thoi MPNQ như hình dưới với MN = 8 cm; PQ = 6 cm. a) Tính diện tích hình thoi MPNQ. b) Biết MP = 5 cm, tính chu vi của hình thoi MPNQ.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình thoi MPNQ như hình dưới với MN = 8 cm; PQ = 6 cm.


a) Tính diện tích hình thoi MPNQ.
b) Biết MP = 5 cm, tính chu vi của hình thoi MPNQ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Diện tích hình thoi bằng nửa tích 2 đường chéo

- Chu vi hình thoi bằng 4 lần độ dài cạnh

Lời giải chi tiết

a) Diện tích hình thoi MPNQ là:

\(S_{MPNQ}=\frac{1}{2}. MN. PQ=\frac{1}{2}. 8.6=24 (cm^2)\)

b) Chu vi hình thoi MPNQ là:       

\(C_{MPNQ}=4. MP = 4. 5 = 20 (cm)\)

Quảng cáo
close