Bài 4 trang 46 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 46 sách bài tập Lịch sử 8. Quan sát bảng số liệu sau đây và giải thích vì sao con số thiệt hại

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát bảng số liệu sau đây và giải thích vì sao con số thiệt hại về người của Nga, Đức, Pháp, Áo - Hung trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là rất lớn, còn Anh đặc biệt là Mĩ không đáng kể.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải chi tiết

* Giải thích:

- Thiệt hại về người của Nga, Đức, Pháp, Áo - Hung trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là rất lớn vì:

+ Chiến tranh chủ yếu xảy ra ở chiến trường châu Âu, trong đó: các nước Nga, Pháp là chiến trường chính, phải huy động một lực lượng lớn để đương đầu với Đức, Áo - Hung.

+ Đức, Áo - Hung là ngòi nổ của chiến tranh, để chiến thắng đối phương cũng phải huy động lực lượng rất lớn, lại là các nước bại trận.

- Thiệt hại của Anh và Mĩ không đáng kể, vì:

+ Tuy thuộc châu Âu, nhưng Anh là một quốc đảo. Quân Đức nhiều lần tìm cách đổ bộ lên nước Anh nhưng không thành công. Chiến tranh xảy ra với nước Anh chủ yếu thông qua những trận thông kích,...

+ Nước Mĩ quá xa chiến trường chính, tham ra chiến tranh muộn => con số thiệt hại về người không đáng kể.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài