Bài 2 trang 45 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 45 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ☐ trước các câu sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Nếu không xảy ra sự kiện thái tử Áo - Hung bị ám sát tại Xéc-bi thì cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất không thể xảy ra.

2. ☐ Pháp tuy là nước thắng trận trong chiến tranh thế gới thứ nhất nhưng bị thiệt hại nặng nề. 

3. ☐ Mĩ tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất muộn, giai đoạn đầu chỉ đóng vai trò cung cấp vũ khí cho hai bên tham chiến để thu lợi nhuận. 

4. ☐ Là một thuộc địa của Pháp, nhưng do ở xa chiến trường chính châu Âu nên Việt Nam không bị tác động nhiều bởi chiến tranh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất và mục 3. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải chi tiết

Đúng: 2, 3 

Sai: 1, 4

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 46 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 46 sách bài tập Lịch sử 8. Hoàn thiện sơ đồ sau để thấy được con đường dẫn đến những cuộc chiến

 • Bài 4 trang 46 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 46 sách bài tập Lịch sử 8. Quan sát bảng số liệu sau đây và giải thích vì sao con số thiệt hại

 • Bài 5 trang 46 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 46 sách bài tập Lịch sử 8. Trình bày vắn tắt nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp

 • Bài 6 trang 47 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 47 sách bài tập Lịch sử 8. Chiến tranh thế giới thứ nhất chia làm mấy giai đoạn?

 • Bài 7 trang 47 SBT sử 8

  Giải bài tập 7 trang 47 sách bài tập Lịch sử 8. Những hậu quả nặng nề mà Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close