Bài 4 trang 128 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 128 sách bài tập Lịch sử 10. Quý tộc mới có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Anh?

Quảng cáo

Đề bài

Theo em, quý tộc mới có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Anh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cách mạng tư sản Anh

Lời giải chi tiết

Vai trò của quý tộc mới trong Cách mạng tư sản Anh:

Quý tộc mới đã cùng với tư sản lật đổ giai cấp phong kiến đưa nước Anh phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Quý tộc mới vừa lãnh đạo cách mạng vừa hạn chế cách mạng cho phù hợp với lợi ích giai cấp mình. Nó chi phối tiến trình, kết quả, tính chất của cách mạng. Cũng chính vì vậy mà cách mạng mang tính không triệt để.

=> Quý tộc mới đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại chiến thắng của cuôc cách mạng tư sản anh, nếu không có họ làm động lực hỗ trợ giai cấp tư sản, thì cuộc cách mạng tư sản không hẳn sẽ thành công, mà có thể bị giai cấp phong kiến đè bẹp.

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 128 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 128 sách bài tập Lịch sử 10. Quá trình phát triển của Cách mạng tư sản Anh thể hiện qua sơ đồ nào?

 • Bài 3 trang 127 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 127 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền dấu x vào cột bên phải để xác định những nội dung lịch sử

 • Bài 2 trang 126 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 126 sách bài tập Lịch sử 10. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

 • Bài 1 trang 125 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 125 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close