Bài 2 trang 126 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 126 sách bài tập Lịch sử 10. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai trong các câu sau.

☐ Cuộc Cách mạng tư sản Anh bùng nổ năm 1640.

☐ Tầng lớp quý tộc mới và giai cấp tư sản Anh là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

☐ Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Cách mạng tư sản Anh là xoay quanh vấn đề nông dân Xcốtlen nổi dậy khởi nghĩa.

☐ Năm 1648, nội chiến ở Anh kết thúc. 

☐ Nền Cộng hoà Anh được thiết lập năm 1649.

☐ Sau khi thiết lập chế độ độc tài quân sự năm 1653, Crômoen đã lên làm vua.

☐ Khi cách mạng kết thúc, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh.

☐ Trong cuộc nội chiến ở Anh, phe Quốc hội đã nhận được sự giúp đỡ của Giáo hội Anh.

☐ Cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa quốc tế lớn bởi vì đã đánh dấu sự thắng lợi của chế độ tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến trên phạm vi thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cách mạng tư sản Anh

Lời giải chi tiết

S Cuộc Cách mạng tư sản Anh bùng nổ năm 1640.

Đ Tầng lớp quý tộc mới và giai cấp tư sản Anh là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

Đ Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Cách mạng tư sản Anh là xoay quanh vấn đề nông dân Xcốtlen nổi dậy khởi nghĩa.

Đ Năm 1648, nội chiến ở Anh kết thúc.

Đ Nền Cộng hoà Anh được thiết lập năm 1649. 

S Sau khi thiết lập chế độ độc tài quân sự năm 1653, Crômoen đã lên làm vua.

Đ Khi cách mạng kết thúc, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh.

Đ Trong cuộc nội chiến ở Anh, phe Quốc hội đã nhận được sự giúp đỡ của Giáo hội Anh.

Đ Cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa quốc tế lớn bởi vì đã đánh dấu sự thắng lợi của chế độ tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến trên phạm vi thế giới.

Loigiaihay.com

 

 • Bài 3 trang 127 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 127 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền dấu x vào cột bên phải để xác định những nội dung lịch sử

 • Bài 4 trang 128 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 128 sách bài tập Lịch sử 10. Quý tộc mới có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Anh?

 • Bài 5 trang 128 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 128 sách bài tập Lịch sử 10. Quá trình phát triển của Cách mạng tư sản Anh thể hiện qua sơ đồ nào?

 • Bài 1 trang 125 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 125 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close