Giải bài 3.8 trang 34 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Chứng minh rằng trong hình thang có nhiều nhất hai góc tù.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng trong hình thang có nhiều nhất hai góc tù.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất hai góc kề một đáy của hình thang có tổng bằng \(180^\circ \).

Lời giải chi tiết

Xét hình thang ABCD có AB // CD

Ta có:

  • \(\widehat A\) và \(\widehat D\) là hai góc kề với cạnh bên AD

Suy ra \(\widehat A + \widehat D = 180^\circ \) nên trong hai góc đó có nhiều nhất 1 góc tù.

  • \(\widehat B\) và \(\widehat C\) là hai góc kề với cạnh bên BC

Suy ra \(\widehat B + \widehat C = 180^\circ \) nên trong hai góc đó có nhiều nhất 1 góc tù.

Do đó trong bốn góc \(\widehat A;\widehat B;\widehat C;\widehat D\)có nhiều nhất hai góc tù.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close