Giải bài 3.11 trang 34 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình thang cân ABCD với hai đáy AB và CD, đường chéo AC vuông góc với cạnh bên AD

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình thang cân ABCD với hai đáy AB và CD, đường chéo AC vuông góc với cạnh bên AD, tia CA là tia phân giác của góc C. Tính chu vi của hình thang đó biết rằng \(AD = 2cm\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất của hình thang cân, tam giác và công thức tính chu vi hình thang.

Lời giải chi tiết

Do CA là tia phân giác của \(\widehat C\) nên \(\widehat {BCA} = \widehat {ACD}\)

Mà ABCD là hình thang cân nên \(AB//CD\), suy ra \(\widehat {BCA} = \widehat {ACD}\) hai góc so le trong)

Do đó, \(\widehat {BAC} = \widehat {BCA}\), suy ra \(\Delta ABC\) cân tại B.

Đặt \(\widehat {BAC} = \alpha \) thì \(\widehat C = 2\alpha \).

Vì ABCD là hình thang cân nên \(\widehat D = \widehat C = 2\alpha \).

Tam giác ADC vuông tại A nên \(\widehat {ADC} + \widehat {ACD} = 2\alpha  + \alpha  = 90^\circ \)

, suy ra \(\alpha  = 30^\circ \), \(\widehat D = 60^\circ \).

Lấy điểm M thuộc cạnh huyền DC sao cho\(DM = AD\), mà \(\widehat D = 60^\circ \) thì \(\Delta AMD\)là tam giác đều, nên \(\widehat {MAD} = 60^\circ \).

Khi đó \(\widehat {MAC} = \widehat {CAD} - \widehat {MAD} = 90^\circ  - 60^\circ  = 30^\circ \)

 Suy ra \(\widehat {ACM} = \widehat {CAM} = 30^\circ \) nên tam giác MAC cân tại M

Do đó \(AM = MC\), mà \(AM = DM = AD\)

Nên \(AM = DM = AD = MC\) hay \(DC = 2AD.\)

Vậy \(AB = BC = AD,DC = 2AD\) nên chu vi hình thang bằng

\(AB + BC + CD + AD = 5AD = 5.2 = 10cm\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close