Bài 36 trang 75 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 75 VBT toán 7 tập 1. Đường thẳng OA trong hình 10 là đồ thị của hàm số y = ax...

Quảng cáo

Đề bài

Đường thẳng \(OA\) trong hình 10 là đồ thị của hàm số \(y = ax.\)

a) Hãy xác định hệ số \(a.\)

b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \(\dfrac{1}{2}\) ;

c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng \(-1\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Để xác định hệ số \(a\), ta thay tọa độ điểm \(A (2;1)\) vào hàm số ban đầu sau đó tìm được \(a.\)

b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \(m\): Từ \(x = m\) vẽ đường vuông góc với \(Ox\). Giao điểm của đường vuông góc vừa vẽ với đồ thị là điểm cần xác định.

c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng \(n\): Từ \(y=n\) vẽ đường vuông góc với \(Oy\). Giao điểm của đường vuông góc vừa vẽ với đồ thị là điểm cần xác định. 

Lời giải chi tiết

a) Xác định hệ số \(a\). Vì điểm \(A\) có \(x=2;y=1\), nên ta có

\(1 = a.2\Rightarrow  a = \dfrac{1}{2}\).

b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \(\dfrac{1}{2}\): Từ \(x = \dfrac{1}{2}\) vẽ đường vuông góc với \(Ox\). Giao điểm của đường vuông góc vừa vẽ với \(OA\) là điểm cần xác định.

c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng \(-1\): Từ \(y=-1\) vẽ đường vuông góc với \(Oy\). Giao điểm của đường vuông góc vừa vẽ với \(OA\) là điểm cần xác định. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close