Bài 31 trang 29 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 31 trang 29 VBT toán 8 tập 2. Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày...

Quảng cáo

Đề bài

Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong \(20\) ngày. Do cải tiến kỹ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp đã tăng \(20\% \). Bởi vậy, chỉ trong \(18\) ngày, không những xí nghiệp đã hoàn thành số thảm cần dệt mà còn dệt thêm được \(24\) tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Đặt số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng là ẩn.

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn.

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi \(x\) là số thảm len phải dệt theo hợp đồng (điều kiện \(x\) nguyên dương)

Ta lập bảng sau:

Từ đó ta có phương trình: \(\displaystyle{{x + 24} \over {18}} = 120\% .{x \over {20}}\)

Giải phương trình:

 \(\displaystyle{{x + 24} \over {18}} = 120\% .{x \over {20}}\)

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow {{x + 24} \over {18}} = {6 \over 5}.{x \over {20}} \cr 
& \Leftrightarrow {{50\left( {x + 24} \right)} \over {900}} = {{9.6x} \over {900}} \cr 
& \Leftrightarrow 50\left( {x + 24} \right) = 54x \cr 
& \Leftrightarrow 50x + 1200 = 54x \cr 
& \Leftrightarrow 1200 = 54x - 50x \cr 
& \Leftrightarrow 4x = 1200 \cr 
& \Leftrightarrow x = 1200:4  \cr 
& \Leftrightarrow x= 300 \cr} \)

Trả lời: Giá trị \(x=300\) thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Vậy số tấm thảm len xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng là \(300\) tấm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close