Bài 28 trang 28 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 28 trang 28 VBT toán 8 tập 2. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số \(2\) vào bên trái và một chữ số \(2\)  vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp \(153\)  lần số ban đầu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Đặt số ban đầu là ẩn

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn.

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi \(x\) là số cần tìm (điều kiện \(10 \le x \le 99\); \(x ∈\mathbb N\))

Khi thêm chữ số \(2\) vào bên phải thì ta được số \( \overline {x2}\); khi tiếp tục thêm chữ số \(2\) vào bên trái thì ta được số \(\overline {2x2} \) 

Theo đầu bài, ta có phương trình:

 \(\overline {2x2}  = 153x \)

Giải phương trình ta được:

\( 2000 + 10x + 2 = 153x\) 

\( \Leftrightarrow 2000 + 2 = 153x - 10x\)

\(⇔2002 = 143x\)

\( \Leftrightarrow x=2002:143\)

\( \Leftrightarrow x=14\) (thỏa mãn điều kiện)

Trả lời: Vậy số tự nhiên cần tìm là: \(14\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close