Bài 30 trang 29 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 30 trang 29 VBT toán 8 tập 2. Điểm kiểm tra Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây ...

Quảng cáo

Đề bài

Điểm kiểm tra Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây:

Trong đó có hai ô còn trống (thay bằng dấu *). Hãy điền số thích hợp vào ô trống, nếu điểm trung bình của lớp là \(6,06\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Đặt tần số của điểm \(4\) là ẩn

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn.

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận (Kiểm tra nghiệm tìm được có thỏa mãn điều kiện không).

Lời giải chi tiết

Gọi \(x\) là tần số của điểm \(4\) (điều kiện: \(x \) nguyên dương)

Khi đó: \(n=2 +x +10 + 12 + 7 + 6 + 4 + 1 \)\(= 42 + x\)

Điểm trung bình của lớp là \(6,06\) nên:

Ta có phương trình:

\(6 + 4x + 50 + 72 + 49 + 48 + 36 + 10\)\(= 6,06(42 + x)\)

Giải phương trình ta được:

\(271 + 4x = 254,52 + 6,06x\)

\( \Leftrightarrow 271 - 254,52 = 6,06x - 4x\)

\(⇔ 16,48 = 2,06x\)

\( \Leftrightarrow x = 16,48:2,06\)

\( \Leftrightarrow x = 8\) (thỏa mãn điều kiện)

Do đó: \(N =42+x=42+8=50\)

Trả lời: Tần số của điểm \(4\) là \(8\) và \(N=50\).

Vậy ta có kết quả điền vào như sau:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close