Bài 3 trang 89 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 89 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối mốc thời gian với nội dung sự kiện cho phù hợp

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối mốc thời gian với nội dung sự kiện cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất (1873), mục 3. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882), mục 5. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884) 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 90 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 90 sách bài tập Lịch sử 8. Việc triều đình Huế chủ trương thương lượng với Pháp sau

 • Bài 5 trang 90 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 90 sách bài tập Lịch sử 8. Em hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Hác-măng (1883)

 • Bài 6 trang 90 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 90 sách bài tập Lịch sử 8. Nội dung Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) có điểm gì khác so với Hiệp ước

 • Bài 2 trang 89 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 89 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 1 trang 88 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 88 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
close