Bài 1 trang 88 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 88 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đánh chiếm Bắc Kì, thực dân Pháp lấy cớ là 

A. Để giải quyết vụ Đuy-puy.

B. Giải quyết vụ các giáo sĩ bị tấn công ở Hà Nội.

C. Mượn đường để tấn công Trung Quốc.

D. Giúp đỡ triều đình Huế chống lại quân Thanh ở Bắc Kì 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất (1873)

Lời giải chi tiết:

Đánh chiếm Bắc Kì, thực dân Pháp lấy cớ là để giải quyết vụ Đuy-puy.

Chọn: A

Câu 2

Tại thành Hà Nội, chỉ huy quân đội triều đình chống Pháp là 

A. Phan Thanh Giản

B. Nguyên Tri Phương 

C. Hoàng Văn Viêm

D. Lưu Vĩnh Phúc

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873-1874)

Lời giải chi tiết:

Tại thành Hà Nội, chỉ huy quân đội triều đình chống Pháp là Nguyên Tri Phương

Chọn: B

Câu 3

Tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất, chỉ huy Quân Pháp bị tiêu diệt là 

A. Đuy-puy.

B. Ri-vi-e

C. Gác-ni-ê

D. Hác-măng.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873-1874)

Lời giải chi tiết:

Tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất, chỉ huy Quân Pháp bị tiêu diệt là Gác-ni-ê

Chọn: C

Câu 4

Kí kết Hiệp ước Giáp Tuất với thức dân Pháp, triều đình Huế đã chính thức thừa nhận

A. Sự chiếm đóng của quân Pháp ở Hà Nội

B. 6 tỉnh Nam kì hoàn toàn thuộc Pháp

C. Bắc kì hoàn toàn thuộc Pháp

D. Bắc Kì là vùng đất bảo hộ của Pháp

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873-1874)

Lời giải chi tiết:

Kí kết Hiệp ước Giáp Tuất với thức dân Pháp, triều đình Huế đã chính thức thừa nhận 6 tỉnh Nam kì hoàn toàn thuộc Pháp.

Chọn: B

Câu 5

Sau khi đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất, thực dân Pháp quyết tâm đánh chiếm Bắc kì lần thứ hai vì 

A. Muốn trả thù cho những binh lính đã tiêu diệt trong trận chiến trước

B. Muốn giành lại ưu thế để gây sức ép buộc triều đình Huế đầu hàng 

C. Rất cần nguồn tại nguyên, khoáng sản ở Bắc Kì 

D. Bắc Kì có nguy cơ bị quân Thanh chiếm đóng. 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882)

Lời giải chi tiết:

Sau khi đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất, thực dân Pháp quyết tâm đánh chiếm Bắc kì lần thứ hai vì rất cần nguồn tại nguyên, khoáng sản ở Bắc Kì.

Chọn: C

Câu 6

Tại trận Cầu Giấy lần thứ hai, chỉ huy quân Pháp bị tiêu diệt

A. Đuy-puy.

B. Ri-vi-e.

C. Hác-măng.

D. Pa-tơ-nốt.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp

Lời giải chi tiết:

Tại trận Cầu Giấy lần thứ hai, chỉ huy quân Pháp bị tiêu diệt Ri-vi-e.

Chọn: B

Câu 7

Trước tình hình Thuận An bị đánh chiếm, triều đình Huế đã 

A. Lập tức điều quân đội để giành lại.

B. Kêu gọi nhân dân cùng cả nước đứng lên chống lại quân Pháp.

C. Hoảng hốt xin đình chiến.

D. Cầu cứu nhà Thanh.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)

Lời giải chi tiết:

Trước tình hình Thuận An bị đánh chiếm, triều đình Huế đã hoảng hốt xin đình chiến.

Chọn: C

Câu 8

Sự kiện đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình Huế trước thực dân Pháp là 

A. thành phố Hà Nội thất thủ lần hai 

B. quân Pháp tấn công Thuận An

C. kí hiệp ước Hác- măng

D. kí hiệp ước Pa-tơ-nốt.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)

Lời giải chi tiết:

Sự kiện đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình Huế trước thực dân Pháp là kí hiệp ước Pa-tơ-nốt.

Chọn: D

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 89 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 89 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 89 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 89 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối mốc thời gian với nội dung sự kiện cho phù hợp

 • Bài 4 trang 90 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 90 sách bài tập Lịch sử 8. Việc triều đình Huế chủ trương thương lượng với Pháp sau

 • Bài 5 trang 90 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 90 sách bài tập Lịch sử 8. Em hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Hác-măng (1883)

 • Bài 6 trang 90 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 90 sách bài tập Lịch sử 8. Nội dung Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) có điểm gì khác so với Hiệp ước

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close