Bài 3 trang 67 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 67 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối mốc thời gian ở bên trái với nội dung sự kiện lịch sử ở ô bên

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối mốc thời gian ở bên trái với nội dung sự kiện lịch sử ở ô bên phải sao cho phù hợp về tình hình nổi bật của Nhật Bản trong những năm 1918 - 1939.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất và mục 2. Nhật Bản trong những năm 1929-1939

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài